ŠINDLER MOTORS servis motocyklů 
Nahoru, na začátek stránky
×
home   Služby   Zimní parkování   Kontakty

DYNAMICKÁ BRZDA

Měření výkonu na dynamické brzdě.

O co vlastně jde?

Bohužel, většina motorkářů žije v iluzi, že jejich motocykl má výkon, který je udávaný ve velkém TP. Avšak rozdíl mezi udávaným a skutečným výkonem je často propastný (vlastní zkušenost – čím sportovnější motorka od jakéhokoliv výrobce, tím je rozdíl větší). Není to tím, že by výrobci lhali. Udávaného výkonu je daný motor schopen dosáhnout, ale pouze za určitých podmínek (tlak a vlhkost vzduchu, okolní teplota, vůle v motoru atd.).Tyto podmínky ale nejsou slučitelné s normálním provozem. Rozdíl mezi udávaným a skutečným výkonem může být až třicet koní (včetně nejnovějšího modelů). Tudíž, díky zkoušce na brzdě, jsme schopni ukázat, jaký má měřená motorka výkon na zadním kole, ale i na motoru, průběh točivého momentu, bohatost směsi, maximální otáčky a rychlost (otáčkoměr i tachometr, ať už v jakékoliv podobě, má vždy odchylky).

Proč dát motorku na brzdu?

Klienty, kteří k nám chodí na měření, můžeme rozdělit do dvou skupin.

První skupina chce pouze zjistit výkon svojí motorky.

Druhá skupina je skupinou, která někdy za nemalé investice chce vidět na svojí motorce výsledky. To znamená provést měření před a po úpravách a to zejména těchto:

Např. při výměně za otevřenou koncovku dojde k jinému proudění výfukových plynů ve výfuku, tím se změní tlaky ve spalovacím prostoru a právě takovéto věci je třeba doladit. Bohužel bez grafického znázornění vám pouhým „poštelováním“ (aniž bychom kohokoliv chtěli urazit) není schopen žádný mechanik říci, jestli se něco na motoru zlepšilo nebo naopak (vlastní zkušenost – např. po namontování otevřeného vzduchového filtru máte pocit, že má motocykl silnější tah, ale na grafu zjistíte, že ztrácí výkon o 2000 otáček dříve, než před výměnou).

Měříme na brzdě české výroby. Tento druh brzdy je odzkoušený na ČVÚT v Praze kde byla porovnávána s brzdami českých i zahraničních značek. Tato brzda proti konkurenčním značkám dopadla nejlépe, jelikož má nejmenší odchylky měření (pouze 3%). Konkurence má odchylky až 15% (oficiální údaj konkurence). Další rozdíl proti jiným značkám je naše snímání hodnot. Převodový poměr nepočítáme kalkulačkou podle otáčkoměru ani nepočítáme zuby na převodech (tak, jako se děje u některých konkurenčních brzd - vzrůstá tím nepřesnost výsledných hodnot výkonu a kroutícího momentu). K tomuto používáme patentovaný software výrobce brzdy, který počítá automaticky s takovou přesností, kdy software pozná změnu opotřebení pneu mezi dvěma, po sobě jdoucími akceleracemi.

Snímáme otáčky měřícího válce. Souběžně snímáme otáčky motoru z CDI, vstřikovače nebo indukční cívky (záleží od typu motorky), a to vše bezkontaktně!!!. Dalším standartním snímačem je čidlo bohatosti směsi (externí lambda sonda ve výfuku).

Další prvkem přesného měření je správné změření tlaku a teploty okolního vzduchu (pro korekce dle norem ČSN, příp. ISO), změření tlaku v pneumatice (z důvodu co možná nejpřesnějšího zopakování měření) a samozřejmě to nejdůležitější - motor musí být zahřátý na provozní teplotu. K měření atmosférických hodnot jsme byli nuceni pořídit si přesné švýcarské přístroje (které jsou povinny procházet revizními kontrolami).

Poslední výhoda proti konkurenci je v tzv. "doběhové zkoušce". Jedná se o poslední část měření, díky které jsme schopni přesně říci, kolik má měřený motocykl výkon na zadním kole a na motoru ( jedná se vždy o dvě různé hodnoty, které závisí na velkém počtu faktorů).

Neměli by jste se nikdy nechat „uchlácholit“ tvrzením, že k změřenému výkonu na zadním kole stačí připočítat 15% a máte výkon na motoru.


6751 ©2024 ŚINDLER MOTORS & BIKOCOM, Aktualizováno: 16.7.2024 06:01:01